Skip to main content

Full text of "Twitter pentru azi (vol. 3)"

See other formats


Pr. Dr. Dorin ! witter pentru azi 
Octavian (vol. 3) 

Piciorus T 
E 

o 

L 

o 

G 

I 

E 

P 
E 

N 
T 
R 
U 

A 
Z 

I "Bucuresti 

5 

2011 
Dorin Octavian 

@fatherdorin Bucure§ti, Romania 
Sunt Pr. Dr. Dorin Octavian Piciorus 

http://www.teologiepentruazi.ro/ Predica la Duminica a 7 -a dupa Rusalii [2011] 
http://bit.ly/p3LFwH. Despre vederea de sine, dialog si 
comimiune. 

Predica la duminica a 6-a dupa Rusalii [2011] 
http://bit.ly/nDv6A8. Staruinta in bine sau despre inmultirea 
darurilor personale. 

La implinirea a saizeci de ani http://bit.ly/riS7KQ. CV- 
ul PFP Prof. Acad. Dr. Daniel Ciobotea, Patriarhul Romaniei. 

Sfantul loan Damaschin, Cuvdnt la Sfdntul Hie 
Tesviteanul (20 iulie) http://bit.ly/qBSu4A. Despre ravna 
pentru Dumnezeu si vederea Lui. 

Predica la Duminica a 5 -a dupa Rusalii [2011] 
http://bit.ly/pT2rFh. Despre credinta si marturisire din toata 
inima. 

Reperul moral e eel continuu marcat de grija pentru 
fericirea autenticd a celorlalti. 

5 

Orgoliul are creatii grandioase dar care nu iti 
cutremurd constiinta, tocmai pentru ca sunt atacuri 
sistematice la adresa constiintei. 

Jurnalul e forma brutd a amanuntelor vietii. E modul in 
care noua ne place sdfim...sau sd ne suportdm. 

Nepdsarea pentru clipa de fata vine din neincrederea 
in noi. Cum sa ai idealuri mari.. .daca nu te valorezi deloc? Predica la Duminica a 4-a dupa Rusalii [2011] 
http://bit.ly/pSrUol. Despre increderea in Dumnezeul nostru, 
Care nu ne lasd niciodatd. 

Predica la Duminica a 3 -a dupa Rusalii [2011] 
http://bit.ly/kEMthN. Daca El e in centrul vietii noastre 
suntem impliniti in mod real. 

Predica la Sfintii Apostoli Petru si Pavel (2011) 
http://bit.ly/ijLB6a. Viata cu Dumnezeu e viata clipd de clipd. 
Nu avem timp de pierdut. 

Predica la Duminica a 2-a dupa Rusalii (a Sfintilor 
Romdni) [2011] http://bit.ly/iYNIWp. Ne cunoastem pe noi 
prin Sfintii nostri. 

Predica la nasterea Sfdntului loan Botezdtorul [24 
iunie 2011] http://bit.ly/mRQTJw. Despre prietenul Mirelui 
Bisericii. 

Predica e o prindere a sufletului prin dulceata slavei 
lui Dumnezeu. 

Praedicationes (vol. 1) http://bit.ly/k3Ukrd. Prima 
noastra carte de predici si a 56-a online. 

Predica la Duminica intdi dupa Rusalii (a Tuturor 
Sfintilor) [2011] http://bit.ly/mbsrQc. Cinstirea la un loc a 
tuturor Sfintilor Bisericii. 

Predica la praznicul Prea Sfintei Treimi [2011] 
http://bit.ly/iN5m8Z. Praznuire pentru Dumnezeul nostru 
treimic. 

Viata lui Dumnezeu in familia ortodoxd 
http://bit.ly/jehHG8. Despre viata ortodoxa in intelegerea 
Patriarhului Romaniei. 

Predica la praznicul Pogordrii Sfdntului Duh [2011] 
http://bit.ly/kMKhzU. Cel ce ne uneste si ne abisalizeazd e 
Dumnezeu prin harul Sau. Oboseala unei gdndiri continue http://bit.ly/lFVgl2. 
Un dialog la miez de noapte. 

Fericitul Hie vazatorul de Dumnezeu, Opere complete, 
vol. 8 http://bit.ly/kAvHgr. A 55-a carte online TPA. Pentru 
download. Are 549 pagini. 

Predicd la duminica a 7 -a dupd Pasti [2011] 
http://bit.ly/jKyFxl. Despre teologia marturisita la Sinodul I 
Ecumenic, Niceea, 325 d. Hr. 

Predicd la Indltarea Domnului [2011] 
http://bit.ly/ivdnGg. Hristos S-a indltat pentru ca viata 
noastra sa fie cereascd. 

Ganduri curate http://bit.ly/kRMvAz. Preotia te face sa 
II intalnesti pe Dumnezeul tau, pe Cel pe Care II cauti 
pretutindeni. 

Predicd la duminica a 6-a dupd Pasti [2011] 
http://bit.ly/lMlMxO. Vederea lui Dumnezeu e vindecarea de 
orbire. 

Cartea a iesit de sub cupola http://bit.ly/mhySgW. De 
ce cartea nu mai e o bucurie.. .ci doar o penibild afacere. 
Inmormantarea Bookfest 2011. 

Excesiv de verde http://bit.ly/kq8X40. Pentru ca 
dincolo de verde e...boala. 

Biblioteca TPA (vol. 1-54) http://bit.ly/iow2fl. Toate 
cdrtile editate de noi intr-o singurd arhiva. Darul nostru 
pentru toti. 

Cartea autentica: documentata, concisa, lamuritoare 
http://bit.ly/kM0cL7. Despre o carte a Acad. Constantin C. 
Giurescu 1 . 

Predicd la duminica a 5 -a dupd Pasti [2011] 
http://bit.ly/mQ7ruS. Hristos ne umple de apa vietii, de harul 
Sau, pentru ca sa nu mai insetdm. 1 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_C._Giurescu. De la sate si orase http://bit.ly/koz70v. Pentru ce si de 
ce nu se bucura oamenii in Romania. 

De ce sa vreau un blog fast-food! http://bit.ly/kl46jo. 
Onlineul e un mediu foarte generos pentru creatie, care 
schimba mentalitatile. 

Predica la duminica a 3 -a dupd Pasti (2011) 
http://bit.ly/lfOWA9. Biserica e a tuturor si fiecare are rolul 
sau activ in viata bisericeasca. 

Paradoxurile sfinteniei. Predica la pomenirea de 6 ani 
a Fericitului Hie vdzdtorul de Dumnezeu: 
http://bit.ly/kULnvM. 

Nevoia de educatie http://bit.ly/k4sasK. Nu poti sa faci 
o societate viabila fara specialisti si formatori de opinie. 

Slujba canonizarii Sfantului Irodion de la Lainici (1 
mai 2011) http://bit.ly/j3DlE0. Transmisie live TVR 31 
Trinitas TV. 

Canonizarea Sfantului Cuvios Irodion de la 
Mdndstirea Lainici (1 mai 2011) http://bit.ly/kiA9yq. A trait 
intre 1821-3 mai 1900. 

Predica la duminica a 2 -a dupd Pasti [2011] 
http://bit.ly/kJlBNs. Incredintarea personala: exemplul 
Sfantului Apostol Toma. 

Ochi ortodocsi pentru o casatorie anglicana 
http://bit.ly/mQBhj6. Un articol al lui Claudiu Balan 
(Ortodoxia Tinerilor) despre nunta de azi. 

In fata roadelor slujirii preotesti http://bit.ly/jQLd8U. 
Despre cum ne sfintim viata in Biserica. 

Sdmbdta Sdptdmdnii Luminate http://bit.ly/kVt4MF. 
Ultima zi a Saptamanii Luminate. 2 Idem: http://www.ortodoxiatinerilor.ro/. Acatistul Fericitului Hie vdzdtorul de Dumnezeu (4 
mai) http://bit.ly/lWlvM8. Pe 4 mai 201 1 se vor implini 6 ani 
de la adormirea sa. 

Prima conferinta a Parintelui Petru Moga 
http://bit.ly/mv9KXb. De la Campina 3 . 

Predicd la Izvorul tdmdduirii (2011) 
http://bit.ly/iz7t8b. Sfintirea mica a apei. 

Vinerea Sdptdmdnii Luminate http://bit.ly/10km7s. 
Rolul Maicii lui Dumnezeu in viata Bisericii. Praznicul 
Izvorului tdmdduirii. 

Opere complete (vol. 8) [14] http://bit.ly/eFGmHv: Tot 
ce-am iubit a fost o taind... 

Joia Sdptdmdnii Luminate http://bit.ly/g4ft9Z. Invierea 
Sa a fost inefabild. 

Miercurea Sdptdmdnii Luminate http://bit.ly/foyoHQ. 
Invierea e legata de Cruce. 

Se descurcd cum poate sau positive porn 
http://bit.ly/eu5S51. Despre sexualizarea persoanei si 
permisivitatea sociala. 

Principii clare http://bit.ly/icHlZy. Asumarea 
identitatii si a valorii creatiei personale. 

Evenimentul predicatorial ortodox postmodern 
http://bit.ly/fi2dUU. Chiar daca nu il facem acum. ..vom fi 
nevoiti sa proceddm asa pe viitor. 

Deficitari la capitolul „viata duhovniceasca" 
http://bit.ly/ev6JUU. Durerea si bucuria duhovniceasca sunt 
izvorari din ascezd si har. 

Martea Sdptdmdnii Luminate http://bit.ly/hBXX5o. 
Bucuria Invierii continual 3 Saitul parohiei sale: http://www.parohiasfnicolae.ro/home-ro.html. Opere complete (vol. 8) [12] http://bit.ly/gQza7i. 
Operele Fericitului Hie vazatorul de Dumnezeu. Pe 4 mai 
2011: 6 ani de la adormirea sa. 

Vecernia Invierii Domnului [2011] 

http://bit.ly/gojUKH. Transmisie directa, Radio Trinitas, 24 
aprilie 201 1, incepand cu ora 12.00... 

Mesajul de Pasti al PS Galaction Stdngd [2011] 
http://bit.ly/fKLKjg. La multi ani tuturor! 

Predica Patriarhului Romdniei din noaptea de Pasti 
(2011) http://bit.ly/grOAD9. Multa bucurie si fericire 
dumnezeiasca tuturor! 

Vecernia Invierii Domnului (2010) 

http://bit.ly/hEUvyw. Astazi e la pranz, ca de obicei. 
Transmisa direct de Trinitas TV si Radio Trinitas. 

Lunea Sdptdmdnii Luminate http://bit.ly/f91YhQ. Ziua 
liturgica incepe cu Vecernia in care Evanghelia e rostita in 
mai multe limbi ale lumii. 

Sfanta lumina a coborat in Mormantul Domnului 
(2011) http://bit.ly/gtI81X. S-a coborat la ora 14. 13 minute, 
23 aprilie 2011. File video... 

Pastorala pascald a Patriarhului Romdniei [2011] 
http://bit.ly/hRmNjv. Scrisoarea pastorala de Pasti a PFP 
Prof. Acad. Dr. Daniel Ciobotea. 

Predica la praznicul preadumnezeiesc al Invierii 
Domnului [2011] http://bit.ly/hmIm8M. Hristos a inviat! La 
multi ani tuturor! 

Sinaxarul Invierii Domnului §i urarile noastre pascale 
http://bit.ly/haHwli. Intru invierea Ta m-ai mantuit pe mine, 
omul eel ratacit! 

Sinaxarul din Sfanta si Marea Sdmbdtd 
http://bit.ly/hEhIEe. In format audio. Adevarata odihnd e cea 
duhovniceascd. 7 Duminica Invierii Domnului http://bit.ly/hPLP6o. 
Teologia Invierii Domnului. Ziua Invierii, popoarelor sa ne 
bucuram duhovnicestel 

Sfdnta si Marea zi de Sdmbdtd http://bit.ly/fC2ZyW. 
Teologia Prohodului Domnului. 

Sinaxarul Sfintei si Marii Vineri http://bit.ly/fVaMNd. 
In format audio, despre teologia acestei dumnezeiesti zile. 

Sfdnta si Marea zi de Vineri http://bit.ly/f500p8. Cel 
ce S-a rastignit pentru noi si pana la lad S-a coborat... 

Comentariu la „The Passion of the Christ" [2004] (2) 
http://bit.ly/fCvx6M. Finalul comentariului nostru. 

Comentariu la „The Passion of the Christ" [2004] (1) 
http://bit.ly/fqd2GY. Filmul inteles teologic secventa de 
secventa... 

Eminescu - eel care ma incitd [3] http://bit.ly/fcQlup. 
Despre Eminescu eel actual, eel care incitd, eel care ne 
invata continuu. 

Sinaxarul din Joia Mare §i comentarii 
http://bit.ly/gnOV5K. Despre cele 4 lucruri dumnezeiesti 
sarbatorite in aceasta zi liturgica. 

Sfdnta si Marea zi de Joi http://bit.ly/hFEoLr. Denia 
celor 12 Evanghelii, cu scoaterea Sfintei Cruci in mijlocul 
Bisericii. 

MLR 4 (vol. 1), p. 65-69 http://bit.ly/gEQZBP. Texte 
liturgice romanesti din secolul al 18-lea in transliterare. 

Sinaxarul Miercurii Mari §i comentarii facute pe tema 
slujbei zilei http://bit.ly/ia9ysT 

Sfdnta si Marea zi de Miercuri http://bit.ly/etKQHa. 
Dumnezeu primeste pocdinta noastrd pana in ultima clipd a 
vietii noastre. MLR = Monumente liturgice romanesti. Sinaxarul Sfintei si Marii zi de Marti 
http://bit.ly/ePdQSO. In format audio... 

Sfdnta si Marea zi de Marti http://bit.ly/fzHSmy. 
Fiecare zi liturgicd are teologia ei proprie. 

In mijlocul tainei Lui http://bit.ly/eXmp47. Priveste cu 
simt teologic orice lucru, oricat de mic iti pare la prima 
vedere, pentru afi viu. 

Ochii vigilentei http://bit.ly/hb7DX8. Trebuie sd 
aprofundezi ceea ce vezi... 

Sfdnta si Marea zi de Luni http://bit.ly/hclCUN. O 
erminie la teologia Triodului din ziua de astazi. Prima zi a 
Sdptdmdnii Mari. 

Va dorim numai bine si multd bucurie duhovniceasca 
in aceste ultime zile ale Postului Mare ! 

In masura in care ne sprijiniti financiar si prin 
frecventa dumneavoastra pe http://www.teologiepentruazi.ro/ 
pe atat vaputem ajuta. 

„Biserica de mdine" inseamna „credinciosii ortodocsi 
de maine". Ei incep sa se formeze acum... si cu ajutorul 
efortului nostru editorial. 

Ajutati „Biserica de maine" sprijinind „Teologie pentru 
azi"! http://bit.ly/ijflwl. Downloadeaza si da mai departe 
primele 54 carti TPA! 

A vedea si a fi vdzut (vol. 1) http://bit.ly/geXF4w. A 
54-a carte online TPA. Un studiu imagologic aplicat de mari 
proportii. 

Rugdciunea la binecuvdntarea salciei si comentariu 
http://bit.ly/ii02Rn. Bucuria stdlpdrilor e bucuria Invierii 
Domnului. Predica la Intrarea Domnului in Ierusalim [2011] 
http://bit.ly/dF7L0Y. Intampinarea adevdratd a lui 
Dumnezeu se face in inima noastrd. 

Predica la duminica a 5-a din Postul Mare [2011] 
http://j.mp/gOfDQk. Despre cum se indumnezeiesc oamenii. 

O, Doamne, ai mila de ea si de noi toti si ne iarta! Vezi 

' ~ 5 5 5 

slabiciunea si nefericirea noastra si ne miluieste! Intareste-ne 

5 5 5 5 

intru toate! 

pe care o intalneam adesea prin Bisericile din centra 5 . 
Am ramas far a replica, interzis vazand-o in durere si 
nefericire. 

Milostenia incepe cu durerea zbuciumatd pentru eel 
din fata ta, care a ajuns in mizerie. Astazi m-am ingrozit 
vazand-o cersind pe o femeie, 

Temperatura unei perioade istorice e constatata de cei 
care sunt capabili sd ii inteleaga frumusetea dar si devierile 
ideologice. 

Saitul personal al lui Mircea Alexandra Platon: 
http://www.mirceaplaton.com/. Cu texte, carti si interviuri 
audio pentru download. 

simti mirosul lemnului, poti vedea de aproape Icoanele 
sau obiectele dintr-o casa taraneasca, te poti umple de frumos 
si autenticitate . 

5 

Muzeul Tdranului Roman din Bucuresti poate fi 
cunoscut si printr-un tur vizual: 

http://tour.muzeultaranuluiroman.ro/. Insa numai acolo 

Predica la duminica a 4-a din Postul Mare: 
http://tinyurl.com/5w761d8. Despre crucea si scara nevointei 
duhovnicesti in Ortodoxie. 

Cuvintele duhovnicesti (vol. 2) http://j.mp/hrUxo3. A 
53-a carte TPA online. Jurnalul meu, scris intre 2002-2004. 5 Din centrul Bucurestiului. 10 continua umplere si intelegere a slavei Sale in noi. 
Vorbim aici despre induhovnicirea noastra continua in 
Biserica. 

Predica la duminica a 3 -a din Postul Mare [2011] 
http://j.mp/dHyBdF. Continua disociere de noi inseamna 
continua unire cu Dumnezeu, 

Predica la duminica a 2 -a din Postul Mare (2011) 
http://j.mp/geLTr8. Viata ortodoxa e o viata teologicd. 

Predica la Duminica Ortodoxiei [2011 J 
http://j.mp/gCOkfZ. Diferenta dintre ideologiile religioase si 
viata ortodoxa. 

Pastorala sinodald la Duminica Ortodoxiei (2011) 
http://j.mp/eqY4HF. Bucuria comuniunii Bisericii sta pe 
fundamental adevdrului integral. 

Predica la duminica lasatului sec de brdnzd: 
http://chirb.it/7nbIGl. Despre iertare, post si milostenie in 
Ortodoxie. Va dorim numai bine! 

Predica la duminica Lasatului sec de carne [2011] 
http://j.mp/gl2ZZp. Judecata Celui Preafrumos...si 
interioritatea noastra. 

Predica la duminica a 3 3 -a dupd Rusalii (2011) 
http://j.mp/gJ03ia. Niciodata sa nu te opresti din mersl 

Dor de blog 7. Despre temperatura vremurilor 
http://j.mp/heQyUQ. De ce, cat si de ce nu sunt seriosi 
ortodocsii la nivel online? 

Cunoasterea de sine a omului credincios dupd Sfdntul 
Isaac Sirul [2] http://j.mp/hblwSz. Niciodata nu ne putem 
vedea fdra El. In memoriam: Arhiepiscopul si Mitropolitul 
Bartolomeu Valeriu Anania - acum la nasterea sa cea 
vesnica, in ceruri... http://j.mp/hbRpiz 11 Predica la duminica a 17 -a dupa Rusalii [2011] 
http://j.mp/e8WCp7. Ce aduce in noi rugdciunea staruitoare, 
cea plina de nadejde in Dumnezeu. 

Cunoasterea de sine a omului credincios dupa Sfdntul 
Isaac Sirul [1] http://j.mp/fYTEaf. Cunoasterea de sine e o 
urmare a umplerii de har. 

Prohodirea si inmormdntarea IPS Bartolomeu Anania 
http://j.mp/gM01t7. Vesnica sa fie pomenirea sa! 

Cuvintele duhovnicesti, vol. I (Jurnal 1999-2003) [8] 
http://j.mp/fVVZWx. Marturisirile inimii se asculta cu 
constiinta. 

Predica la Intdmpinarea Domnului [2011] 
http://j.mp/frxzCn. Intampini coerent daca te intdlnesti zilnic 
cu Dumnezeu. 

IPS Bartolomeu Anania: neinlocuibilul care a fast 
printre noi http://j.mp/eBOabm. Ramane sa addncim si sa 
continudm opera sa... 

Studii de Teologie Dogmaticd Ortodoxd (vol. 1) 
http://j.mp/hOnTD2. A 50-a carte TPA la nivel online, 
gratuita si pentru download. 

Sirop de la Plafar http://j.mp/fxiP9z. Dupa ceaiuri 
romdnesti, Plafar s-a apucat si de siropuri romdnesti... care 
merita baute cu bucurie. 

Intimitatea e o problemd teologicd 

http://j.mp/dTK9KL. Trdirea sexualitdtii in cuplu e o 
problemd teologicd per sonald. 

Sfintele Taine in teologia Sfdntului Nicolae Cabasila 
http://j.mp/eYa0y8. In principal despre Botez, Mirungere si 
Euharistie. A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Anania. 12 Sfintele Taine in Didahia Sfiniilor Apostoli 
http://j.mp/gmpbNS. Sacramentologia existenta in marturiile 
Sfmtilor Apostoli. 

Abuz de incredere http://j.mp/e4oSvE. Patru lucruri de 
stiut...si de downloadat. 

Sfdntul Ambrozie al Milanului despre facerea lumii 
http://j.mp/h3asHr. Despre crearea lumii si realitatea 
chipului lui Dumnezeu din om. 

Sfdnta Impdrtdsanie la Sfdntul Simeon Noul Teolog 
http://j.mp/dVGkG6. Impartasirea cu Hristos ne umple de dor 
pentru persoana Lui. 

Sfdntul loan Damaschin vorbind despre Prea Sfdnta 
Treime in Dogmatica sa [3] http://j.mp/gz5zic. Ultima parte a 
discutiei triadologice. 

Predica duminicii a 32-a dupd Rusalii (2011) 
http://j.mp/fhUCBh. Despre recastigarea bunului simt a lui 
Zaheu vamesul. Pentru duminica. 

Sfdntul loan Damaschin vorbind despre Prea Sfdnta 
Treime in Dogmatica sa [2] http://j.mp/emsnop. Despre 
Dumnezeu in Sine potrivit Traditiei. 

Sfdntul loan Damaschin vorbind despre Prea Sfdnta 
Treime in Dogmatica sa [1] http://j.mp/eQqmCm. Ce stim si 
ce nu stim despre El. 

Sfdntul Botez si botezul lacrimilor la Sfdntul Simeon 
Noul Teolog http://j.mp/dRrtNr. Botezul pocaintei = 
plangerea pacatelor noastre. 

Problema alegerii: o realitate aparfindnd exclusiv lui 
Dumnezeu sau o lucrare sinergicd? http://j.mp/glkVoZ. 
Trebuie sa acceptdm alegerea... 

Hristologia Sfdntului loan Damaschin conform 
Dogmaticii sale [3] http://j.mp/g06BT8. Hristologia = 
teologia despre persoana lui Hristos. 13 Al doilea volum din antologia General Philosophy de 
Constantin Noica 7 http://j.mp/eoJ4wz. Va fi downloadabil de 
pe 1 februarie 2011... 

Despre unirea Principatelor romdne dupd 152 de ani 
http://j.mp/dWLpyt. Alocutiunea din data de 24 ianuarie 201 1 
a Patriarhului Romaniei. 

Despre rugdciunile de exorcizare in trecut 
http://j.mp/f4gesf. Marturia lui Hasdeu 8 despre exorcismele 
ortodoxe in Transilvania. 

Sfantul Augustin al Hipponei 9 , Scrisoarea a 29-a. 
Despre obiceiul rdu neindreptat la vreme http://j.mp/gg81vy. 
La sfarsitul sec. al IV-lea. 

Sfantul Augustin al Hipponei, Scrisoarea a 28-a. Cdtre 
Sfantul Ieronim Mdrturisitorul http://j.mp/ei7mwN. Despre 
adevdrata prietenie.. . 

Predicd la duminica a 31 -a dupd Rusalii [2011] 
http://j.mp/dWVbgL. Insistenta in rugdciune este expresia 
dragostei fata de Dumnezeu. 

Predicd la duminica a 29-a dupd Rusalii [2011] 
http://j.mp/hqPTMM. Despre nesimtirea de suprafatd si 
profunzimea recunostintei. Epilog la lumea veche [I. 3] http://j.mp/hFGRsd. A 49- 
a online. 256 pagini...pentru download. Poezia romana 
moderna sub privire criticd. „Dorin Streinu" = pseudonimul meu literar. Iar in 
„Opere alese" vom edita o parte dintre lucrarile mele ca artist 
esentialist. 7 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Noica. 

8 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Petriceicu_Hasdeu. 
Opera sa in Patrologia Latina: 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/20_40_0354-0430- 
_Augustinus,_Sanctus.html. 14 Dorin Streinu, Opere alese (vol. 2) http://j.mp/fB4ENj. 
Schite, tablouri, poeme... Primul volum de poeme...Pentru 
download... 

Predica la soborul Sfdntului loan Botezdtorul (7 
ianuarie 2011) http://j.mp/gRhDDu. Cum ne umplem de 
pacea si dulceata Sfmtilor Lui. 

Predica la Botezul Domnului [2011] 
http://j.mp/gXj76k. Fiul intrupat ne-a revelat ca Dumnezeu e 
Treime de persoane. Si ne-a umplut de lumina... 

Traduceri patristice (vol. 3) http://j.mp/fYOuUo. Are 
288 pagini...4 autori patristici si e a 47-a online. Pentru 
download. La multi ani! 

Va dorim tuturor un an civil 2011 senin si pasnic. ..cu 
tot greul de care nu putem sd scdpdm in niciun fel! 

De aceea, ea este o introducere la praznicul Botezului 
Domnului, unde loan va confirma faptul ca profetiile se 
implinesc in Iisus Hristos. 

In prim-planul Evangheliei de astazi e persoana 
ascetica a Sfantului loan Botezatorul, care II indica pe Fiul 
lui Dumnezeu intrupat. 

Predica din 2. 01. 2011: 

http : //www . archive . org/do wnload/Praedicationesteolog 
iePentruAzi/PredicaLaDuminicaDinainteaBotezuluiDomnulu 
i2011.mp3. 

si de aceea nu putem edita nimic, cum nu am putut nici 
pe 31 decembrie 2010, cand si-a facut plecarea. E foarte 
neplacut... si ne cerem scuze... 

Hostway Romania, firma noastra de hosting, a plecat in 
concediu fdrd preaviz, ne-a blocat editarea, nu raspunde la 
emailuri si telefoane... 

Ne cerem scuze pentru ca Teologie pentru azi 
(http://www.teologiepentruazi.ro/) e nefunctionala pe 1 
ianuarie 2011. 15 E vorba de comentariul la Rugdciunile de exorcizare 
ale Sfdntului Vasile eel Mare, in format audio. Va dorim 
numai bine pentru anul 201 1 ! 

Partea a doua: 

http : //www . archive . org/do wnload/Praedicationesteolog 
iePentruAzi/PredicaLal Ianuarie20 1 1 2.mp3 . 

Predica din data de 1 ianuarie 2011. Partea 1: 
http ://w w w . archive . org/do wnload/PraedicationesteologiePent 
ruAzi/PredicaLalIanuarie201 1 1 .mp3. 

Predica la praznicul Nasterii Domnului [2010] 
http://j.mp/ft6K89. La multi ani tuturor si va dorim multd 
bucurie in viata dumneavoastra! 

Distinctiile TPA [2010] http://j.mp/fCqJLS. Lista e 
inca deschisa...La multi ani tuturor! 

Rdsdritul eel de sus [concert de colinde; 1 7 decembrie 
2010] http://j.mp/gzofbD. Pentru ca sa va simtiti inima mai 
Una... La multi ani! 

Colindele sunt expresii teologice, exprimari bucuroase 
ale marelui eveniment al Intruparii Domnului. Tocmai de 
aceea sunt bucuria copiilor. 

Jurnalul personal e modul in care ne reamintim, ne 
revedem trecutul. El are o functie soteriologicd, pentru ca ne 
reaminteste cine suntem. 

Fuga dupd mdncare, ca si fuga dupd existentd, ne 
strica, ne tulburd sarbatoarea. Si totusi: trebuie sa incercam 
temperanta interioaral 

Bucuria sarbatorii e o bucurie haricd, dumnezeiasca. 
Tocmai de aceea, ea nu este simtita decat de omul credincios, 
cu inima milostiva. 

Dorin Streinu, Opere alese (vol. I) [2010] 
http://j.mp/fQXlDi. Jurnalul meu de scriitor, 1995-1999, 526 
pagini, fragmentar, pentru download. 16 Predica la duminica a 28 -a dupd Rusalii [2010] 
http://j.mp/gHfuKJ. Si inca e loc pentru Dumnezeu in inima 
noastra! 

Predica la pomenirea Sfintei Mucenite Filoteea/ 
Filofteia [7 decembrie 2010] http://j.mp/e4R2Vx. Ucisa de un 
tatafara inima... 

Predica la pomenirea Sfdntului Ierarh Nicolae al 
Mirelor Lichiei [6 decembrie 2010] http://j.mp/hXqjU5. 
Milostenia incepe de langd noi. 

Teologie pentru azi la 4 ani http://j.mp/eq6SFk. 
Multumiri pentru toti cei care ne purtati in inimi, tocmai 
pentru ca ne cititi mereul 

Predica la duminica a 27 -a dupd Rusalii [2010] 
http://j.mp/ihE5Iw. Despre sdrbdtoarea deplina... inamtQ ca 
„Teologie pentru azi" = 4 ani. 

Interviu cu Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon 10 [1 decembrie 
2010, partea a Il-a] http://j.mp/dXiTDL. La multi ani tuturor! 

Predica la pomenirea Sfdntului Apostol Andrei, eel 
dintdi chemat la apostolat [30 noiembrie 2010] 
http://j.mp/h4PHc5. La multi ani tuturor! 

Predica la duminica a 30-a dupd Rusalii [2010] 
http://j.mp/fJL9DV. De la dialog la. paradox, adica la minune. Predica la Sfintii Mari Mucenici Ecaterina si Mercurie 
[25 noiembrie 2010] http://bit.ly/fhdp67. Despre doua tinereti 
pline de frumusete! 

Predica la duminica a 26-a dupd Rusalii [2010] 
http://bit.ly/adSQTk. Nu confunda confortabilitatea cu 
implinirea de sinel 10 CV-ul sau: http://www. ftoub.ro/index. php?view=article&id=56%3Apr-prof-dr- 
vasile-gordon&option=com_content&Itemid=275. 17 Simpozion national Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu 
[18 noiembrie 2010] http://bit.ly/dm9Z8o. Despre un vorbitor 
de Dumnezeu fara egal. 

Predica la duminica a 2 5 -a dupd Rusalii [2010] 
http://bit.ly/bLbrqi. Despre temperatura faptului de a trai cu 
Dumnezeu. 

Predica la soborul Sfintilor Arhistrategi Mihail si 
Gavriil si a tuturor Puterilor ceres ti [2010] 
http://bit.ly/blHBo9. La multi ani! 

Predica la duminica a 24 -a dupd Rusalii [2010] 
http://bit.ly/aRAwXe. Fuga dupa minunL.si faptul de a fi o 
minune... printre oameni... 

Predica la duminica a 22-a dupd Rusalii [2010] 
http://bit.ly/cacQVq. Despre insensibilitatea bund de lad §i 
nadejdea care nu rusineazd. 

Predica la pomenirea Sfdntului Dimitrie Basarabov 
[27 octombrie 2010[ http://bit.ly/blzmbq. Despre ocrotitorul 
Bucurestilor. 

Predica la Sfdntul Mare Mucenic Dimitrie [26 
octombrie 2010] http://bit.ly/9IPuth. La multi ani celor care 
isi serbeazd ziua patronimica! 

Dumnezeu e adevarata noastra incdntare 
http://bit.ly/agmJby. Despre raul fascinatiei pentru demonic 
si ocult. Viata cu Dumnezeu e alegerea. 

Predica la duminica a 21 -a dupd Rusalii [2010] 
http://bit.ly/aFN22g. Scopurile prediciL.si despre cum 
trebuie sd arate ascultatorii ei. 

Predica la Sfdnta Prea Cuvioasa Parascheva [14 
octombrie 2010] http://bit.ly/a7mh75. Despre pelerinaj si 
sdrbdtoare in lumea ortodoxa. 11 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Galeriu. 18 Interviu cu Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon [12 octombrie 
2010] http://bit.ly/bc3h3T. Despre predicatorul si predica 
ortodoxa in ziua de azi. 

Predica duminicii a 20-a dupa Rusalii [2010] 
http://bit.ly/bI7CKk. Mila lui Dumnezeu si invierea tanarului 
din Nain. 

Traduceri patristice (vol. 2) http://bit.ly/cw7Ukg. 
Cartea cu numarul 44 pe care o avem editata la nivel online. 
Gratuita, pentru download. 

Predica la duminica a 19-a dupa Rusalii [2010] 
http://bit.ly/dfapf5. Teologia ortodoxa si capitalismul... 

Predica la duminica a 18-a dupa Rusalii [2010] 
http://bit.ly/aTcfEd. Despre cum se face preotie ortodoxa 
astazi si greutatile inerente ei. 

Sfantul Varlaam al Moldovei, Rdspunsul impotriva 
Catehismului calvin [2010] http://bit.ly/czDn7T. A 43-a carte 
online a familiei noastre. 

Predica la duminica dupa indltarea Sfintei Cruci 
[2010] http://bit.ly/cF2ppL. Viata ortodoxa e o continud 
asumare a ascultarii de Dumnezeu. 

Predica la inaltarea Sfintei Cruci (2010) 
http://bit.ly/aZOqnc. Drumul crucii e drumul sfinteniei si el e 
unul interior. 

Predica la duminica dinaintea indltdrii Sfintei Cruci 
(2010) http://bit.ly/bWBkEF. Dumnezeu ne-a iubit pana la 
moartea pe Cruce... 

Predica la nasterea Maicii Domnului (2010) 
http://bit.ly/bZUIQC. La multi ani tuturor ce isi serbeaza ziua 
de nastere sau patronimical 

Un text evanghelic care ne invata sd intrebdm esential 
si sa fim ultras eriosi cu viata noastrd. 19 Predica la duminica a 15-a dupa Rusalii (2010) 
http://bit.ly/bOM7YX. Intre tupeu si relatia de mare 
profunzime, personalizanta. 

Sfantul Antim Ivireanul, Sfatuiri crestine-politice 
(2010) http://bit.ly/a52WUA. Despre viata crestina a unui 
domnitor roman. Anul 1715. 

Predica la duminica a 14-a dupa Rusalii (2010) 
http://bit.ly/aplhcv. Suntem invitati cu totii la cina Imparatiei 
lui Dumnezeu. 

Reprezinta a 41 -a carte online, gratuita, pe care familia 
noastra, pe platforma Teologie pentru azi v-o daruie cu 
bucurie. 

Noi am adaptat textul, adica l-am adus la zi, pentru ca 
cartea de fata a fost editata la Bucuresti, in anul 1884. 

E o carte concentratd, cu multe surprize pldcute si nu 
numai si care scoate la lumina Vieti de Sfinti complexe si 
tulburatoare. 

Viata Sfantului Eftimie al Tarnovului, Viata Sfantului 
Stefan al Serbiei etc. 

El a scris Viata Sfantului loan eel Nou de la Suceava 
(pe care o gasiti si in volumul de fata), Viata Sfantului 
Ciprian al Moscovei, 

mitropolit al Moldovei in timpul lui Alexandra eel Bun 
si al 3-lea staret al Manastirii Neamt. 

5 5 5 

Fericitul Grigorie Tamblac, roman de origine, nascut in 
Tarnovo, e primul profesor al Moldovei, primul mitropolit al 
Kievului, 

PS Acad. Melchisedec Stefanescu 12 , Viata si Scrierile 

5 ~ t t 

lui Grigorie Tamblac (versiune adaptata; 2010) 
http://bit.ly/aOmoHh. A 41-a carte online. 12 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Melchisedec_%C8%98tef%C4%83nescu. 20 Predica la duminica a 13 -a dupa Rusalii (2010) 
http://bit.ly/chlLFM. Sa citim Scriptura si Traditia in cheie 
personald... 

Predica la praznicul preasldvit al adormirii Maicii 
Domnului (2010) http://bit.ly/cuODcj. La multi ani tuturor! 

Predica la duminica a 11 -a dupa Rusalii (2010) 
http://bit.ly/9L2958. Dumnezeu cere de la noi iertare si 
milostivire fata de semenii nostri. 

Predica la praznicul Schimbdrii la fata a Domnului 
(2010) http://bit.ly/dqFJQo. Transfigurarea omului prin har e 
o realitate ontologicd. 

Predica la duminica a 10-a dupa Rusalii (2010) 
http://bit.ly/ckROuG. Despre vindecarea de demonizare, 
credinta, post si rugaciune. 

Predica la duminica a 9 -a dupa Rusalii (2010) 
http://bit.ly/96fGVr. Credinta in Dumnezeu nu te lasa ca sa te 
afunzi in grijile vietii. 

Sfantul Epifanie al Salaminei, Despre mdsuri si 
greutati (2010) http://bit.ly/9ZXvV7. Pentru download. Un 
tratat patristic foarte concentrat. 

Numai luminarea lui Dumnezeu ne aduce adevarata 
vedere duhovniceasca iar iesirea din mutenie inseamna 
preaslavirea lui Dumnezeu. 

Predica la duminica a 7 -a dupa Rusalii (2010) 
http://bit.ly/cafEvQ. Vedere si doxologie. Evanghelia zilei: 
Mat. 9, 27-35. 

Predica la duminica a 6-a dupa Rusalii (2010): 
http://bit.ly/aFzNss. Despre iertarea lui Dumnezeu ca 
fundament al sanatatii noastre. 

Fericitul Hie vazatorul de Dumnezeu, Opere complete, 
vol. 7: http://bit.ly/coqihB. Al cincilea caiet manuscriptic, 76 
de pag., pt. download. 21 Noul look: http://bit.ly/9oAfXl. Teologie pentru azi are 

1 ^ 

un nou design , a devenit o platforma mult mai fiabila si cu 
pagini subincluse. 

Predica la Sfintii Apostoli Petru si Pavel (2010): 
http://bit.ly/aSZ9La. In format audio: lectura si comentariu la 
slujba zilei. Aprox. 2 ore. 

Fericitul Hie vazatorul de Dumnezeu, Opere complete, 
vol. 6: http://bit.ly/cjsWJj. Al 4-lea caiet manuscriptic, 130 de 
pagini, pt. download. 

Psaltirea de la Alba Iulia (1651): http://bit.ly/ahnNYz. 
Pentru download: 711 pagini, text chirilic-roman. 

Predica la duminica a 5-a dupd Rusalii (2010): 
http://bit.ly/b2t6yB. Demonizarea e o consecintd a pacatelor 
constiente. 

Predica la nasterea Sfdntului loan Botezdtorul (2010): 
http://bit.ly/aknnUV. Viata trebuie pretuitd, protejatd si 
sfintitd ! 

Bucuria comuniunii (vol. 9): http://bit.ly/cE9rsr. 
Ultima carte editata online, 188 de pagini, pentru download. 
Opiniile se nasc din crezuri. 

Predica la duminica a 4 -a dupd Rusalii (2010): 
http://bit.ly/9P78rm. Credinta inseamna si generozitate fata 
de confratele meu. 

Si implinirea umand e o implinire cer eased, pentru ca 
inseamna sd ne umplem de harul Sdu, in mijlocul vietii cu 
multe griji si nefericire. 

Daca cautam Impdrdtia lui Dumnezeu, adica harul Sdu, 
prin viata noastra de oameni ai credintei atunci atingem 
implinirea umand. 

cataclismica asupra lumii si eshatologia ortodoxa, care 
e comuniune si bucurie in harul Prea Sfintei Treimi. 13 Din data de 29 iunie 2010. 22 Adevarata frumusete a lumii o vezi cand esti plin de 
frumusetea harului lui Dumnezeu. Atunci intelegem diferenta 
dintre perspectiva neagrd, 

Predica duminicii de fata e o exegeza asupra Mt. 6, 22- 
33, unde credinta si faptele credintei ne umplu de har si 
devenim lumini frumoase . 

Lumina si frumusetea interioara e harul lui Dumnezeu 
si intru harul Sau nu sucombdm sub griji ci vedem pe 
deasupra lor. 

Predica la duminica a 3 -a dupd Rusalii (2010): 
http://bit.ly/aFetNI. In format audio, 54. 56 minute. Mintea 
luminata de har vede pe deasupra. 

Teologia mdntuirii la Sfdntul Marcu Ascetul (2010): 
http://bit.ly/cOtNeP. Pentru download, 154 pagini. Disertatie 
de Master in teologie ortodoxa. 

Fericitul Hie vazatorul de Dumnezeu, Opere complete, 
vol. 5: http://bit.ly/9EjgAf. Pentru download, 175 de pagini. 
Cartea zilei de astazi. 

Epilog la lumea veche (I. 2): http://bit.ly/asT0xH. 
Pentru download, 378 de pagini... perspectiva ortodoxa despre 
Mihail Eminescu 14 . 

Predica la duminica a 2-a dupd Rusalii (2010): 
http://bit.ly/bzOiok. Audio, 49. 32 minute. Duminica Sfmtilor 
romani si a familiei ortodoxe. 

Fericitul Hie vazatorul de Dumnezeu, Opere complete, 
vol. 4: http://bit.ly/alkGwc. Adica 388 de pagini pentru 
download. 

Predica e formata din 3 ore de lecturd si tdlmdcire 
teologicd la slujba si Evanghelia zilei. 14 Opera sa in 16 volume: http://eminescu.petar.ro/opera_completa/index.html. 23 Predicd la duminica tuturor Sfintilor (2010): 
http://bit.ly/bgSYdB. Sfintii cunoscuti si necunoscuti ai 
Ortodoxiei. 

Comemorarea de astazi, la 7 ani de la adormirea sa, mi- 
a reliefat si mai profund seriozitatea si generozitatea sa 
debordante. 

De la el am invatat simtul slujirii si al devotamentului 
pentru crezurile tale. Liturghiile noastre de vineri sunt o brizd 
de aer in memorie. 

Era numai seriozitate... Iar rasul era momeala pentru cei 
care nu erau prieteni, foarte angajati, cu constiinta lor. 

Am inteles acest lucru in ultimele sale zile, cand, desi 
grav bolnav, a venit la sustinerea unei teze doctorale. Era 
addncit in sine... 

Umorul parintelui profesor Petru David 15 era o 
iconomie pentru cei care nu prizau la seriozitatea lui. Insa el 
era foarte serios. 

Simpozionul national Pdrintele Arhidiacon Petru I. 
David - misionar al Ortodoxiei (27 mai 2010): 
http://bit.ly/91usHI. La 7 ani: 27 mai 2010. 

Twitter pentru azi, vol. 2 (2010) http://bit.ly/a4xM96. 
Inceputul e intotdeauna bucurie si rugdciune cdtre 
Dumnezeu. Cartea se citeste incepdnd de aid: l5 Manualul sau de Sectologie, pentru download: 
http://www.archive.org/details/PetruDavid- 
CalauzaCrestinaPentruAparareaDrepteiCredinte. Sectologie. 24 Teologie pentru azi 2011 Editia de fata este o editie 

5 5 5 

online gratuita 

si e proprietatea 

Pr. Dr. Dorin Octavian Piciorus. Ea nu poate fi tiparita 
si comercializata 

5 

fara acordul direct 

al 

Pr. Dr. Dorin Octavian Piciorus. 
Pr. Dr. Dorin Octavian Piciorus Teologie pentru azi 

Toate drepturile rezervate